Jakość kształcenia 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stała się niekwestionowanym liderem edukacji. Nowatorskie technologie i metody nauczania sprawiają, że poziom Uczelni z roku na rok jest coraz wyższy.

Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych wyprzedzając wszystkie uczelnie z regionu. Zaliczana jest – jako jedyna z Podkarpacia – do uczelni o klasie międzynarodowej.

Głównym filarem sukcesu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są jednak ludzie. I to zasiadający po obu stronach katedry. Wysoki poziom kształcenia zapewnia odpowiednia kadra, stanowiąca połączenie doświadczonych i utalentowanych profesorów-mistrzów z młodymi, kreatywnymi pracownikami nauki.


WSIiZ to Uczelnia, która osiąga cele

Rankingi:
WSIiZ od lat osiąga czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Zaliczana jest do najlepszych uczelni niepublicznych w kraju.

Nagrody:
Uczelnia nagradzana jest wieloma prestiżowymi nagrodami, które potwierdzają nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także prestiż uczelni.

Konkursy:
Pracownicy i studenci WSIiZ często stają na najwyższych miejscach podium podczas organizowanych w kraju i zagranicą konkursów.

Uczelnia międzynarodowa:
WSIiZ jako jedyna z Podkarpacia i jedna z niewielu w kraju jest zaliczana do uczelni o klasie międzynarodowej.

Nowoczesne systemy kształcenia i zarządzania:
WSIiZ stworzyła i korzysta z nowoczesnych systemów, które podnoszą jakość kształcenia, zarządzania, wydajność pracy i sprawiają, że Uczelnia osiąga coraz więcej.