System Opieki Studenckiej 

System Opieki Studenckiej (SOS) został stworzony w celu wspierania studentów ze Wschodu, wdrożenia ich w środowisko Uczelni, integracji z polskimi studentami oraz podniesienia kompetencji językowych.

W ramach Systemu Opieki Studenckiej funkcjonują:

1. Program „Buddy”
Studenci starszych roczników - „Opiekunowie” - pomagają studentom I roku studiów - „Podopiecznym” - w czasie ich procesu adaptacji. Do zadań opiekuna należy m.in. pomoc młodszym kolegom w załatwieniu formalności związanych z wyrobieniem ubezpieczenia, legalizacją pobytu na terytorium RP, otwarciem kont bankowych, a także informowanie o obowiązkach na uczelni i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem. W trakcie roku akademickiego Opiekunowie składają raporty, na podstawie których ocenia się proces adaptacji nowych studentów oraz analizuje się najczęstsze problemy.

 2. Opiekunowie prac dyplomowych
W ramach tego programu studenci starszych roczników pomagają studentom cudzoziemcom w koreckie językowej prac dyplomowych.

Każde z powyższych działań jest absolutnie darmowe!  
Studenci pełniący funkcję Opiekunów w ramach Programu „Buddy” oraz Programu Samopomocy Studenckiej mogą otrzymywać nawet 50 pkt. do stypendium  za działalność na rzecz Uczelni uwzględniane do stypendium, a także, m.in. 3 bezpłatne wejścia do SPA w CTiR, karnet do korzystania z siłowni w CTiR, podwojenie limitu wypożyczeń książek w Bibliotece WSIiZ itd. (więcej informacji można znaleźć w Regulaminie SOS).

3. Poradnia Adaptacyjna
Na uczelni funkcjonuje Poradnia Adaptacyjna, w ramach której student może liczyć na rozmowę na wszelkie interesujące go tematy. Co tydzień we czwartki od godz. 10.00 odbywają się dwugodzinne dyżury w pokoju RA5.

        4. Konwersacje międzypokoleniowe

Organizatorami projektu są Klub Wolontariusza Akademii 50+ WSIiZ oraz System Samopomocy Studenckiej WSIiZ. To nowatorska inicjatywa skierowana do studentów obcokrajowców, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka polskiego poprzez konwersacje (rozmowy) ze słuchaczami Akademii 50+. Ze swojej strony młodzież ze Wschodu oferuje wolontariuszom naukę czegoś, na czym się znają lub czym się interesują (np. wykorzystywanie nowych technologii). Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w programie, oprócz praktycznej nauki języka polskiego, pomaga młodym Ukraińcom  w adaptacji w nowym kraju.


5. Spotkania z kulturą Polską

Dodatkowym działaniem skierowanym na szybszą adaptację studentów ze wschodu  są organizowane cyklicznie, przy współpracy z KN Nowe Media Spotkania z kulturą Polski, na którym studentom obcokrajowcom przybliża się kulturę i obyczaje Polski. Spotkanie tego typu daje z jednej strony możliwość pokazania studentom obcokrajowcom pewnych istniejących różnic kulturowych w porównaniu do ich rodzimych kultur, z drugiej zaś strony wskazuje podobieństwa, które mogą ułatwić ich proces adaptacji.PRZYDATNE MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

Regulamin SOS

1. Dla studentów I roku:
2. Ubezpieczenie zdrowotne:
3. Karta czasowego pobyt: 4. Cudzoziemiec w Polsce:
5. WAŻNE! Dla opiekunów z programu „Buddy”:

UWAGA: pierwszy raport należy składać wraz z kopiami umów podopiecznych z NFZ lub oświadczeniami w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Terminy składania raportów:
I –  do 10.11.2017 r.
II – do 31.01.2018 r.
III – do 30.03.2018 r.
IV – do 01.06.2018 r.
Raporty należy składać Mykole Voroninu, pok. RA7.Kontakt:
Oksana Banias
Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. adaptacji studentów ze Wschodu

E-mail: obanias@wsiz.rzeszow.pl
Telefon:
 881 482 607
(17) 866 1297
Konsultacje:
wtorki 10.00-12.00
pok. RA227Program „Buddy”
Mykola Voronin
E-mail: mvoronin@wsiz.rzeszow.pl
Telefon: (17) 866 1231
pok. RA7

Poradnia Adaptacyjna:
czwartki godz. 10.00-12.00  pok. RA5