Konferencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte 

Od początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie chętnie wspiera wszelkie inicjatywy, takie jak konferencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte.

We WSIiZ odbywają się zarówno wydarzenia o charakterze cyklicznym, zainicjowane wiele lat temu, które już na stałe wpisały się w naukowy kalendarz Uczelni, jak i pojedyncze inicjatywy, poświęcone aktualnej tematyce interesującej środowisko naukowe.

Corocznie w maju WSIiZ organizuje konferencję Nauka i pasja kluczem do sukcesu, której celem jest promowanie działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki. Konferencja ta  z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem i zyskuje nowych uczestników.

Wśród najważniejszych konferencji organizowanych przez WSIiZ w roku 2016 znalazły się następujące wydarzenia:
  • Systemy i instytucje zwalczające terroryzm w kraju i zagranicą (18-20 maja 2016r.)
  • Nauka i pasja kluczem do sukcesu (20 maja 2016 r.)
  • Prawo administracyjne i administracja wobec współczesnych ryzyk (20 czerwca 2016 r.)
  • InternetBeta (14-16 września 2016 r.)
Szczegółowe informacje o konferencjach naukowych, seminariach i wykładach otwartych organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znajduje się w zakładce WYDARZENIA ->KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY OTWARTE.