Nawigacja WSIiZ

Grafika komputerowa w mediach
Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia I-go stopnia

Profil Praktyczny 
Lista przedmiotów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Formy studiów:

stacjonarne
niestacjonarne


1.     Przedmiot społeczny do wyboru 1

    1. Etyka

    2. Psychologia

2.     Przedmiot społeczny do wyboru 2

    1. Logika

    2. Socjologia

3.    Filozofia

4.    Technologia informacyjna

5.     Tutorial (w tym moduł Ochrona własności intelektualnej)

6.     Szkolenie BHP

7.     Proseminarium

8.     Podstawy ekonomii

9.     Wiedza o państwie i prawie

10.     Podstawy krytycznego myślenia

11.  Komunikacja interpersonalna

12.  Komunikacja międzykulturowa

13.  Język obcy

14.  Wychowanie fizyczne

15.  Nauka o komunikowaniu

16.  Współczesne systemy polityczne

17.  Współczesne media w Polsce

18.  Współczesne media na świecie

19.  Stylistyka i kultura języka

20.  Retoryka i erystyka

21.  Gatunki dziennikarskie

22.  Prawo prasowe i autorskie

23. Etyka dziennikarska

24.  Kształtowanie i badanie opinii publicznej

25.  Warsztat prasowy

26.  Warsztat radiowy

27.  Warsztat telewizyjny

28.  Warsztat public relations

29.  Źródła informacji dla dziennikarza

30.  Podstawy komunikacji marketingowej

31 - 34.  Przedmiot do wyboru (4 z 6)

1.     Socjologia kultury

2.     Podstawy komunikowania politycznego

3.     Historia fotografii

4.     Psychologia reklamy

5.     Rzecznictwo prasowe

6.     Konflikty współczesnego świata

35.  Seminarium dyplomowe

36.  Praktyka zawodowa

37.  Wprowadzenie do grafiki komputerowej

38.  Pracownia technik projektowania i technik przekazu

39.  Pracownia projektowania graficznego I

40.  Pracownia projektowania graficznego II

41.  Pracownia fotografii cyfrowej

42.  Pracownia wideo

43.  Pracownia form reklamowych

44.  Podstawy DTP

45.  Grafika multimedialna

46.  Zaawansowane oprogramowanie graficzne

47.  Przedmiot graficzny do wyboru (2 z 4)

1.     Zaawansowane oprogramowanie graficzne II

2.     Infografika

3.     Mapping

4.     Projektowanie form interaktywnych dla mediów

  

Odpowiedź na zapotrzebowanie

Poszukiwane kierunki studiów

Wszystkie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki temu nasi Absolwenci szybko i bez trudu znajdują pracę.

70 specjalności

Interesujące i dobrze dobrane specjalności sprawiają, że nauka jest nie tylko koniecznością, ale przyjemnością.

Wyjątkowa kadra

Głównym filarem sukcesu WSIiZ są ludzie. To najwyższej klasy specjaliści, których zdanie liczy się w świecie nauki nie tylko w Polsce, ale i za granicą.